Profil Kancelarii

DDKP Kancelaria Radców Prawnych Dulian i Partnerzy Spółka Partnerska prowadzi obsługę podmiotów gospodarczych, z wyszczególnieniem funduszy inwestycyjnych, spółek finansujących małych i średnich przedsiębiorców, za pomocą środków pochodzących z krajowych instytucji finansujących, jak również inwestorów indywidualnych poszukujących nowych form lokaty kapitału.

Kancelaria pomaga przedsiębiorcom przy zawieraniu transakcji handlowych, w tym z uwzględnieniem optymalizacji podatkowych. Pomagamy rozwiązywać zagadnienia korporacyjne oraz inne problemy prawne związane z bieżącą działalnością. Współpracujemy z ekspertami różnych specjalności m.in. z zakresu regulacji stanów prawnych nieruchomości.

Do klientów Kancelarii, poza funduszami oraz inwestorami indywidualnymi, zaliczają się przede wszystkim spółki publiczne, agencje marketingowe, deweloperzy powierzchni mieszkalnych i komercyjnych, producenci wyrobów z tworzyw sztucznych, przedsiębiorstwa informatyczne i sprzedawcy oraz dystrybutorzy energii elektrycznej. Kancelaria obsługuje również producentów farmaceutycznych oraz podmioty prowadzące działalność medyczną.

Formę świadczenia obsługi Kancelaria dostosowuje do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta, w tym w formie obsługi stałej, dorywczej lub poprzez szkolenia indywidualne oraz grupowe.

Kancelaria świadczy obsługę w języku polskim i angielskim.

w czym możemy Ci pomóc

specjalizacje

Inwestycje Kapitałowe

Szeroko rozumiane inwestycje kapitałowe są główną specjalizacją Kancelarii, która obsługuje zarówno przedsiębiorstwa ubiegające się o finansowanie (kapitałem publicznym lub prywatnym), jak również inwestorów poszukujących nowych lokat dla swojego kapitału. Przeprowadzamy klientów przez cały proces inwestycyjny, od badania due dilligence, przez dokonanie inwestycji i jej rozliczenie, aż po wyjście inwestycyjne.

Social Marketing

Kancelaria specjalizuje się w stałej obsłudze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w formie agencji marketingowych, zarówno tradycyjnych jak i ukierunkowanych na media społecznościowe. W ramach obsługi Kancelaria negocjuje umowy z właścicielami najbardziej rozpoznawanych marek na świecie, przede wszystkim z branży sportowej jak również z powszechnie znanymi sportowcami i innymi osobami związanymi ze sportem.

Obsługa bieżąca

Przedsiębiorca funkcjonujący w polskich realiach formalno-prawnych często naraża się na różne ryzyka, wynikające z niekorzystnych zapisów umownych, bezpośrednich regulacji prawnych, których zastosowanie zależy do charakteru czy sekwencji podejmowanych czynności, jak również obciążeń podatkowych, których można uniknąć. Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, negocjując warunki umowne, układając struktury transakcji czy optymalizując obciążenia publiczno-prawne.

Spory i arbitraż

Kancelaria prowadzi spory sądowe i postępowania administracyjne, we  wszystkich dziedzinach prawa, przed wszystkimi sądami, jak również reprezentuje klientów w postępowaniach arbitrażowych. Dochodzenie należności jest jednym ze stałych elementów współczesnej rzeczywistości gospodarczej, a klienci Kancelarii mogą liczyć w tym zakresie na jej pełne wsparcie. Kancelaria posiada na swoim koncie ponad tysiąc zamkniętych postępowań sądowych i  sądowo-administracyjnych.

Upadłość i restrukturyzacja

Pomagamy przedsiębiorcom restrukturyzować zadłużenie oraz przygotowujemy stosowne wnioski, zarówno w postępowaniu restrukturyzacyjnym jak i upadłościowym. Doradzamy członkom zarządów oraz likwidatorom w  zakresie odpowiedzialności osobistej za długi upadłego przedsiębiorstwa. Współpracujemy z doradcami restrukturyzacyjnymi oraz syndykami w trakcie procesu likwidacji majątku dłużnika.

Spółki publiczne

Partnerzy Kancelarii od pierwszych lat swojej działalności zawodowej są związani z obsługą spółek publicznych, na rzecz których świadczą stałą obsługę. Podmioty publiczne mogą liczyć na pełne wsparcie Kancelarii w kontaktach z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, Komisją Nadzoru Finansowego, funduszami czy inwestorami indywidualnymi. Przedstawiciele Kancelarii prowadzą Walne Zgromadzenia, pomagają w wypełnianiu obowiązków informacyjnych spółek publicznych, przygotowują programy motywacyjne jak również dokumenty niezbędne do wprowadzenia akcji do obrotu regulowanego.

Ład korporacyjny

Kancelaria obsługuje procesy transformacji kapitałowych - tworzenia, przekształcenia, połączenia oraz podziału spółek handlowych. Ponadto w ramach świadczonych usług, przygotowuje dokumenty niezbędne do funkcjonowania organów korporacyjnych tych podmiotów. W ramach świadczonych usług radcowie prawni tworzący oraz współpracujący z Kancelarią zasiadali w organach korporacyjnych, dzięki czemu poznali praktyczne problemy związane z ich funkcjonowaniem oraz opracowali skuteczne sposoby ich rozwiązywania.

Nieruchomości

Kancelaria legitymuje się doświadczeniem w obsłudze transakcji mających za przedmiot nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego. Wśród klientów Kancelarii znajdują się podmioty, które powierzyły jej obsługę kupna-sprzedaży lokali komercyjnych oraz mieszkalnych jak również negocjacje nabywania praw użytkowania wieczystego nieruchomości, zabudowanych obiektami biurowymi oraz prowadzenie procesów inwestycyjnych, prowadzących do ich pełnej komercjalizacji.

Nowe technologie

Partnerzy Kancelarii tworzą oraz negocjują umowy wdrażające systemy informatyczne, jak również świadczą usługi dla przedsiębiorstw tworzących oprogramowanie dedykowane. W ramach powyższego Kancelaria dostarcza również rozwiązania akcesoryjne, jak umowy przenoszące prawa, umowy licencyjne, umowy serwisowe czy regulaminy korzystania z oprogramowania dostarczanego w formule SaaS.

Poznaj nasz

zespół

Rekrutacja

Kancelaria stale poszukuje współpracowników do pracy stacjonarnej oraz zdalnej. Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami, napisz nam czym się zajmujesz oraz jakie doświadczenie posiadasz. Dane kontaktowe znajdziesz poniżej.